જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!   જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!|Gujarati Cultural Society of Saskatoon

admin

>admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 0 blog entries.